k.ú.: 723321 - Valov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 3681
orná půda 102 1621653
zahrada 27 16715
travní p. 23 113436
lesní poz 24 604402
vodní pl. nádrž umělá 2 3198
vodní pl. tok přirozený 7 18089
vodní pl. tok umělý 1 4024
vodní pl. zamokřená pl. 1 4378
zast. pl. zbořeniště 2 1426
zast. pl. 36 24538
ostat.pl. jiná plocha 33 44838
ostat.pl. manipulační pl. 12 28147
ostat.pl. neplodná půda 3 7692
ostat.pl. ostat.komunikace 23 40439
ostat.pl. silnice 1 7861
Celkem KN 298 2544517
Par. DKM 298 2544517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 36
LV 40
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 28.12.2000
S-SK GS 1:2880 1824 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 10:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.