k.ú.: 723355 - Podbradec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565318 - Mšené-lázně NUTS5 CZ0423565318
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 4773611
zahrada 43 19140
ovoc. sad 35 19912
travní p. 42 55560
lesní poz 28 229969
vodní pl. nádrž přírodní 2 4213
vodní pl. zamokřená pl. 7 1981
zast. pl. zbořeniště 10 3995
zast. pl. 127 78272
ostat.pl. jiná plocha 48 15167
ostat.pl. manipulační pl. 42 45985
ostat.pl. neplodná půda 52 40824
ostat.pl. ostat.komunikace 171 80496
ostat.pl. silnice 3 21474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4776
ostat.pl. zeleň 3 134
Celkem KN 1352 5395509
Par. DKM 1101 5249014
Par. KMD 251 146495
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 120
LV 204
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2016
KMD 1:1000 30.05.2016
FÚO 1:5000 01.01.1980 30.05.2016 intravilán v 1:2880
S-SK GS 1:2880 1843 30.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 22:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.