k.ú.: 723380 - Lhota u Dobrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576654 - Podbřezí NUTS5 CZ0524576654
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1560313
zahrada 148 188050
travní p. 137 664841
lesní poz les(ne hospodář) 2 18138
lesní poz 69 245883
vodní pl. nádrž přírodní 8 2768
vodní pl. tok přirozený 3 13303
vodní pl. tok umělý 1 552
vodní pl. zamokřená pl. 1 1314
zast. pl. zbořeniště 6 1181
zast. pl. 114 56716
ostat.pl. jiná plocha 15 5155
ostat.pl. manipulační pl. 1 3077
ostat.pl. neplodná půda 5 1348
ostat.pl. ostat.komunikace 74 62342
ostat.pl. silnice 6 41726
ostat.pl. zeleň 2 5217
Celkem KN 714 2871924
Par. DKM 593 2787032
Par. KMD 121 84892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 113
byt.z. byt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 178
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.