k.ú.: 723479 - Poděbaby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 3014824
zahrada 226 170898
ovoc. sad 1 385
travní p. 342 794067
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 76 335136
vodní pl. nádrž umělá 6 4296
vodní pl. rybník 10 9487
vodní pl. tok přirozený 9 15882
vodní pl. tok umělý 4 2733
zast. pl. zbořeniště 4 1066
zast. pl. 303 91505
ostat.pl. dráha 2 37552
ostat.pl. jiná plocha 124 166468
ostat.pl. manipulační pl. 20 30375
ostat.pl. neplodná půda 17 8476
ostat.pl. ost.dopravní pl. 50 323621
ostat.pl. ostat.komunikace 141 117096
ostat.pl. silnice 16 44753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3166
Celkem KN 1799 5171803
Par. KMD 1799 5171803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 179
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 296
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 386
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.