k.ú.: 723487 - Veselice u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 968133
zahrada 28 20290
ovoc. sad 3 4570
travní p. 67 294554
lesní poz les s budovou 3 123
lesní poz 38 222706
vodní pl. nádrž umělá 1 385
vodní pl. rybník 3 1575
vodní pl. tok přirozený 5 26994
zast. pl. zbořeniště 3 713
zast. pl. 32 16839
ostat.pl. dráha 4 55248
ostat.pl. jiná plocha 18 7416
ostat.pl. manipulační pl. 1 402
ostat.pl. neplodná půda 5 2622
ostat.pl. ostat.komunikace 36 35919
ostat.pl. silnice 5 11224
Celkem KN 321 1669713
Par. KMD 321 1669713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 34
LV 54
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 11.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 22:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.