k.ú.: 723495 - Poděbrady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 4802645
zahrada 2056 872278
ovoc. sad 4 28220
travní p. 193 1558378
lesní poz les(ne hospodář) 8 231213
lesní poz 49 1030497
vodní pl. nádrž umělá 23 354550
vodní pl. rybník 1 3713
vodní pl. tok přirozený 16 318090
vodní pl. tok umělý 53 245138
vodní pl. zamokřená pl. 3 31943
zast. pl. společný dvůr 48 18339
zast. pl. zbořeniště 34 8024
zast. pl. 3900 944862
ostat.pl. dobývací prost. 3 37884
ostat.pl. dráha 24 116255
ostat.pl. jiná plocha 820 830777
ostat.pl. manipulační pl. 184 597422
ostat.pl. neplodná půda 34 33473
ostat.pl. ostat.komunikace 720 861574
ostat.pl. silnice 37 122423
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 70000
ostat.pl. zeleň 163 405130
Celkem KN 8769 13522828
PK 989 6144782
Celkem ZE 989 6144782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 672
č.p. byt.dům 223
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 23
č.p. obč.vyb. 46
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 1397
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 731
bez čp/če jiná st. 405
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 31
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 34
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 3
Celkem BUD 3777
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 3059
byt.z. dílna 11
byt.z. garáž 251
byt.z. j.nebyt 176
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 779
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 21
obč.z. j.nebyt 213
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 4536
LV 6629
spoluvlastník 13475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
THM-V 1:1000 01.01.1978 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.