k.ú.: 723550 - Velké Zboží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 548 3240826
zahrada 299 169021
ovoc. sad 8 29741
travní p. 85 216507
lesní poz les s budovou 3 82
lesní poz 47 381170
vodní pl. tok přirozený 125 183820
vodní pl. tok umělý 3 945
zast. pl. zbořeniště 1 341
zast. pl. 407 123411
ostat.pl. dráha 4 71130
ostat.pl. jiná plocha 165 197290
ostat.pl. manipulační pl. 12 15482
ostat.pl. ostat.komunikace 140 116520
ostat.pl. pohřeb. 1 2893
ostat.pl. silnice 15 146280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3589
ostat.pl. zeleň 28 32981
Celkem KN 1892 4932029
Par. DKM 1892 4932029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 228
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. doprava 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 407
byt.z. byt 16
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 55
LV 557
spoluvlastník 844

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2017
THM-V 1:2000 01.01.1978 18.10.2017 01.01.1978 1:2000, 1:1000
S-SK GS 1842 31.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.