k.ú.: 723622 - Poděčely - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571547 - Chroustovice NUTS5 CZ0531571547
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 592544
zahrada 62 40669
ovoc. sad 6 11761
travní p. 103 229338
lesní poz 14 7990
vodní pl. nádrž umělá 1 518
vodní pl. rybník 8 4766
vodní pl. tok přirozený 5 9494
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 43 19670
ostat.pl. jiná plocha 6 5599
ostat.pl. manipulační pl. 3 5281
ostat.pl. neplodná půda 52 18721
ostat.pl. ostat.komunikace 25 16015
ostat.pl. silnice 3 11390
Celkem KN 535 973758
Par. KMD 535 973758
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
LV 89
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2009
S-SK GS 1:2880 1839 24.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.