k.ú.: 723657 - Poděšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596451 - Poděšín NUTS5 CZ0635596451
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 3891521
zahrada 78 55524
ovoc. sad 1 542
travní p. 278 1053354
lesní poz 225 1413777
vodní pl. rybník 10 47672
vodní pl. tok přirozený 37 34238
vodní pl. tok umělý 10 4359
zast. pl. společný dvůr 1 475
zast. pl. zbořeniště 1 75
zast. pl. 168 67197
ostat.pl. jiná plocha 69 55989
ostat.pl. manipulační pl. 15 23180
ostat.pl. neplodná půda 65 23550
ostat.pl. ostat.komunikace 93 169512
ostat.pl. silnice 7 38156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2635
ostat.pl. zeleň 10 7181
Celkem KN 1307 6888937
Par. DKM 1307 6888937
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 163
byt.z. byt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 5
LV 192
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.08.2009 1:1000 03.09.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 27.07.2005 část
S-SK GS 1:2880 1838 03.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.