k.ú.: 723665 - Podhorní Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573311 - Podhorní Újezd a Vojice NUTS5 CZ0522573311
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1068246
zahrada 181 116619
ovoc. sad 107 456127
travní p. 155 180331
lesní poz 9 60011
vodní pl. nádrž přírodní 1 90
vodní pl. tok přirozený 59 11049
zast. pl. společný dvůr 4 11939
zast. pl. zbořeniště 1 46
zast. pl. 195 79382
ostat.pl. dráha 1 6035
ostat.pl. jiná plocha 80 171875
ostat.pl. manipulační pl. 10 4540
ostat.pl. neplodná půda 8 6602
ostat.pl. ostat.komunikace 126 81121
ostat.pl. silnice 16 24372
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 32388
Celkem KN 1216 2310773
Par. KMD 1216 2310773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 185
LV 287
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2015
S-SK GS 1:2880 1824 01.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.