k.ú.: 723673 - Vojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573311 - Podhorní Újezd a Vojice NUTS5 CZ0522573311
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 623 2012138
zahrada 248 188108
ovoc. sad 110 518525
travní p. 189 247844
lesní poz 39 1227422
vodní pl. nádrž přírodní 3 636
vodní pl. tok přirozený 50 9369
zast. pl. společný dvůr 13 4085
zast. pl. zbořeniště 1 64
zast. pl. 262 100947
ostat.pl. dráha 5 19668
ostat.pl. jiná plocha 46 16758
ostat.pl. manipulační pl. 15 27959
ostat.pl. neplodná půda 26 11940
ostat.pl. ostat.komunikace 190 110780
ostat.pl. pohřeb. 2 4670
ostat.pl. silnice 12 59278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4078
ostat.pl. zeleň 9 11513
Celkem KN 1845 4575782
Par. KMD 1845 4575782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 115
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 253
LV 347
spoluvlastník 603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 01:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.