k.ú.: 723703 - Podhořany u Ronova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572039 - Podhořany u Ronova NUTS5 CZ0531572039
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 3226896
zahrada 238 195093
ovoc. sad 67 383392
travní p. 189 548196
lesní poz les s budovou 5 184
lesní poz 49 238366
vodní pl. nádrž přírodní 1 9718
vodní pl. rybník 4 13285
vodní pl. tok přirozený 17 2397
zast. pl. společný dvůr 1 9
zast. pl. 246 102584
ostat.pl. jiná plocha 44 16655
ostat.pl. manipulační pl. 2 611
ostat.pl. neplodná půda 109 104274
ostat.pl. ostat.komunikace 115 117444
ostat.pl. silnice 30 115032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 267990
Celkem KN 1719 5342126
Par. KMD 1719 5342126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 18
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 239
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 326
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.