k.ú.: 723711 - Podhoří na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1439487
zahrada 238 226500
ovoc. sad 68 518796
travní p. 123 172539
lesní poz 105 1681488
vodní pl. nádrž přírodní 2 18205
vodní pl. rybník 1 1962
vodní pl. tok přirozený 27 30408
vodní pl. tok umělý 8 6253
zast. pl. zbořeniště 4 1596
zast. pl. 200 60901
ostat.pl. dálnice 6 199998
ostat.pl. jiná plocha 60 53275
ostat.pl. manipulační pl. 4 3745
ostat.pl. neplodná půda 4 759
ostat.pl. ostat.komunikace 112 197084
ostat.pl. pohřeb. 1 1342
ostat.pl. silnice 17 53906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 27421
ostat.pl. zeleň 15 47406
Celkem KN 1201 4743071
Par. DKM 441 2387197
Par. KMD 760 2355874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 51
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 195
LV 225
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
DKM-KPÚ 15.12.2010 1:1000 20.12.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.