k.ú.: 723738 - Čejkovice u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573329 - Podhradí NUTS5 CZ0522573329
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 990732
zahrada 54 30200
travní p. 60 167823
lesní poz ostat.komunikace 1 80
lesní poz 1 11551
vodní pl. nádrž umělá 1 1022
vodní pl. tok přirozený 5 17516
vodní pl. zamokřená pl. 1 1465
zast. pl. společný dvůr 5 36365
zast. pl. zbořeniště 2 331
zast. pl. 78 39020
ostat.pl. dráha 2 17181
ostat.pl. jiná plocha 16 13759
ostat.pl. manipulační pl. 11 4299
ostat.pl. neplodná půda 10 13795
ostat.pl. ostat.komunikace 43 45180
ostat.pl. silnice 7 31892
ostat.pl. zeleň 3 1860
Celkem KN 419 1424071
Par. DKM 179 1133963
Par. KMD 240 290108
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 27
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 76
LV 124
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2020 neřešené parcely
KMD 1:1000 29.03.2011
S-SK GS 1:2880 1824 29.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.