k.ú.: 723746 - Podhradí u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573329 - Podhradí NUTS5 CZ0522573329
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 2119
orná půda 421 3564554
zahrada 227 190507
ovoc. sad 35 189078
travní p. 167 809439
lesní poz 14 48116
vodní pl. nádrž přírodní 4 10020
vodní pl. nádrž umělá 1 364
vodní pl. tok přirozený 15 43549
vodní pl. tok umělý 5 17871
vodní pl. zamokřená pl. 8 17386
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 4 990
zast. pl. 209 94505
ostat.pl. jiná plocha 65 72284
ostat.pl. manipulační pl. 20 51372
ostat.pl. neplodná půda 36 45613
ostat.pl. ostat.komunikace 134 177172
ostat.pl. silnice 23 114475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 390847
ostat.pl. zeleň 24 167249
Celkem KN 1429 6007660
Par. DKM 805 5445665
Par. KMD 624 561995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.used 82
č.e. jiná st. 4
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 206
LV 454
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2021 1:1000 22.12.2021 *) KoPÚ v k. ú. Podhradí u Jičína
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2014
KMD 1:1000 19.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 05:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.