k.ú.: 723789 - Podhradí nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594636 - Podhradí nad Dyjí NUTS5 CZ0647594636
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1093329
zahrada 177 78897
travní p. 142 438535
lesní poz les s budovou 7 267
lesní poz les(ne hospodář) 1 10896
lesní poz 188 3541814
vodní pl. tok přirozený 20 337027
zast. pl. zbořeniště 2 310
zast. pl. 455 57039
ostat.pl. jiná plocha 246 132733
ostat.pl. manipulační pl. 14 6109
ostat.pl. neplodná půda 84 52263
ostat.pl. ostat.komunikace 119 105599
ostat.pl. pohřeb. 1 1344
ostat.pl. silnice 31 62946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 75 301110
ostat.pl. zeleň 13 1793
Celkem KN 1751 6222011
Par. DKM 365 1308009
Par. KMD 1386 4914002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 196
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 432
LV 329
spoluvlastník 458

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
DKM-KPÚ 03.03.2010 1:1000 12.04.2010 *) JPÚ-upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 12.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 21:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.