k.ú.: 723797 - Podhradní Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588873 - Podhradní Lhota NUTS5 CZ0721588873
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 8567
orná půda plantáž dřevin 1 1269
orná půda 580 2142981
zahrada 242 210506
ovoc. sad 7 24790
travní p. mez, stráň 11 33494
travní p. plantáž dřevin 1 5420
travní p. 177 588502
lesní poz les s budovou 5 259
lesní poz ostat.komunikace 3 673
lesní poz 19 306288
vodní pl. tok přirozený 45 48051
vodní pl. tok umělý 2 855
vodní pl. zamokřená pl. 17 7430
zast. pl. zbořeniště 1 201
zast. pl. 270 93223
ostat.pl. dráha 5 38813
ostat.pl. jiná plocha 129 50288
ostat.pl. manipulační pl. 52 48313
ostat.pl. mez, stráň 63 41954
ostat.pl. neplodná půda 13 5897
ostat.pl. ostat.komunikace 98 86976
ostat.pl. silnice 135 35507
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12365
ostat.pl. zeleň 6 13260
Celkem KN 1904 3805882
Par. KMD 1904 3805882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 167
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 263
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 362
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.