k.ú.: 723819 - Podivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548090 - Kaliště NUTS5 CZ0633548090
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1105743
zahrada 81 56800
ovoc. sad 1 2762
travní p. 233 652810
lesní poz 147 925133
vodní pl. tok přirozený 2 608
vodní pl. zamokřená pl. 1 550
zast. pl. společný dvůr 8 784
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 56 22831
ostat.pl. jiná plocha 30 18225
ostat.pl. manipulační pl. 1 1845
ostat.pl. neplodná půda 140 66159
ostat.pl. ostat.komunikace 69 56836
ostat.pl. silnice 2 17839
Celkem KN 959 2929411
Par. KMD 959 2929411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
LV 112
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.01.2015
S-SK GS 1:2880 1838 16.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.