k.ú.: 723835 - Podivín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584797 - Podivín NUTS5 CZ0644584797
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2270 10526679
vinice 14 21579
zahrada 930 498159
ovoc. sad 60 267793
travní p. 154 1177080
lesní poz les(ne hospodář) 28 5940
lesní poz 69 1359480
vodní pl. nádrž přírodní 3 36941
vodní pl. nádrž umělá 14 16496
vodní pl. tok přirozený 8 151205
vodní pl. tok umělý 55 206407
vodní pl. zamokřená pl. 30 196020
zast. pl. společný dvůr 12 7892
zast. pl. zbořeniště 6 380
zast. pl. 1557 625431
ostat.pl. dráha 15 177127
ostat.pl. dálnice 85 209682
ostat.pl. jiná plocha 567 800526
ostat.pl. manipulační pl. 332 265678
ostat.pl. neplodná půda 25 142960
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 1182
ostat.pl. ostat.komunikace 479 659540
ostat.pl. pohřeb. 3 15850
ostat.pl. silnice 57 274329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26527
ostat.pl. zeleň 64 79319
Celkem KN 6847 17750202
EN 1 347
PK 4 800
Celkem ZE 5 1147
Par. DKM 6847 17750202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 37
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 872
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 203
bez čp/če jiná st. 138
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 1462
byt.z. byt 266
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 16
Celkem JED 283
LV 2138
spoluvlastník 3477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2010 Z-6900/2010-704, mapování
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 25.06.2009 *) Z-5931/2009-704
DKM-KPÚ 09.03.2006 1:1000 14.12.2006 *) Z-2366/2006-704
DKM-KPÚ 05.07.2004 1:1000 21.12.2004 *) Z-10536/2004-704
ZMVM 1:2000 01.08.1989 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.08.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 06:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.