k.ú.: 723851 - Podkost - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 869060
zahrada 55 39660
ovoc. sad 40 690974
travní p. 72 140599
lesní poz 32 2427718
vodní pl. nádrž přírodní 3 2156
vodní pl. rybník 4 75970
vodní pl. tok přirozený 2 1584
vodní pl. zamokřená pl. 2 4677
zast. pl. společný dvůr 2 504
zast. pl. 71 39035
ostat.pl. jiná plocha 28 7616
ostat.pl. manipulační pl. 4 14374
ostat.pl. neplodná půda 6 5869
ostat.pl. ostat.komunikace 47 34083
ostat.pl. silnice 9 74528
Celkem KN 541 4428407
Par. KMD 541 4428407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 69
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 145
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2009
S-SK GS 1:2880 1842 15.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.