k.ú.: 723908 - Turov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580805 - Podlesí NUTS5 CZ0534580805
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 480936
zahrada 104 56941
travní p. 85 99183
lesní poz 4 18869
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 90 19694
ostat.pl. jiná plocha 58 24284
ostat.pl. manipulační pl. 11 11909
ostat.pl. neplodná půda 6 5131
ostat.pl. ostat.komunikace 61 25861
ostat.pl. silnice 2 5015
Celkem KN 520 747981
Par. KMD 520 747981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 78
LV 84
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2008
S-SK GS 1:2880 1824 23.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.