k.ú.: 723959 - Křivé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1440
orná půda 115 599042
zahrada 680 604089
ovoc. sad 6 72475
travní p. mez, stráň 20 21542
travní p. 231 765619
lesní poz 122 2571335
vodní pl. rybník 2 28782
vodní pl. tok přirozený 19 58172
vodní pl. zamokřená pl. 4 16507
zast. pl. 760 137096
ostat.pl. dráha 3 45765
ostat.pl. jiná plocha 162 85854
ostat.pl. manipulační pl. 55 55883
ostat.pl. neplodná půda 63 90447
ostat.pl. ostat.komunikace 148 165249
ostat.pl. silnice 13 55718
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 21006
ostat.pl. zamokřená pl. 1 753
ostat.pl. zeleň 2 218
Celkem KN 2417 5396992
Par. DKM 2417 5396992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 9
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 336
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 25
Celkem BUD 738
byt.z. byt 103
Celkem JED 103
LV 892
spoluvlastník 1330

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1984 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 08:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.