k.ú.: 724025 - Vížky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571768 - Lukavice NUTS5 CZ0531571768
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1013565
zahrada 96 73973
ovoc. sad 4 15405
travní p. mez, stráň 4 18843
travní p. 85 398885
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 98 606133
vodní pl. nádrž přírodní 2 579
vodní pl. nádrž umělá 3 1060
vodní pl. rybník 2 25116
vodní pl. tok přirozený 5 6768
vodní pl. zamokřená pl. 2 2036
zast. pl. 98 33246
ostat.pl. jiná plocha 41 123100
ostat.pl. manipulační pl. 16 18915
ostat.pl. neplodná půda 17 39461
ostat.pl. ostat.komunikace 73 85495
ostat.pl. silnice 3 20847
Celkem KN 624 2483455
Par. DKM 280 1901737
Par. KMD 344 581718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 93
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 130
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 01:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.