k.ú.: 724033 - Podluhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531685 - Podluhy NUTS5 CZ0202531685
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 3271023
zahrada 341 184014
ovoc. sad 1 3818
travní p. 154 271346
lesní poz les(ne hospodář) 1 1493
lesní poz 74 611658
vodní pl. nádrž umělá 4 1740
vodní pl. rybník 8 59212
vodní pl. tok přirozený 28 21076
vodní pl. tok umělý 60 14576
vodní pl. zamokřená pl. 6 718
zast. pl. společný dvůr 1 612
zast. pl. zbořeniště 2 409
zast. pl. 365 92345
ostat.pl. jiná plocha 84 20188
ostat.pl. manipulační pl. 13 14682
ostat.pl. neplodná půda 28 11216
ostat.pl. ostat.komunikace 135 121304
ostat.pl. silnice 35 61330
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17904
ostat.pl. zeleň 3 73
Celkem KN 2030 4780737
PK 23 198881
GP 16 120627
Celkem ZE 39 319508
Par. KMD 2030 4780737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 204
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
Celkem BUD 358
byt.z. byt 8
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 433
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.05.2022 03:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.