k.ú.: 724041 - Podmokly u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 551686 - Podmokly NUTS5 CZ0322551686
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 1294047
zahrada 104 63309
ovoc. sad 3 15819
travní p. mez, stráň 1 9356
travní p. 454 2044653
lesní poz 210 1317353
vodní pl. nádrž umělá 3 424
vodní pl. rybník 2 18668
vodní pl. tok umělý 31 13849
vodní pl. zamokřená pl. 4 6489
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. 136 43116
ostat.pl. jiná plocha 99 84478
ostat.pl. manipulační pl. 16 22766
ostat.pl. neplodná půda 339 214481
ostat.pl. ostat.komunikace 135 87044
ostat.pl. pohřeb. 1 1413
ostat.pl. silnice 2 26757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 651
ostat.pl. zeleň 2 1260
Celkem KN 1838 5265963
Par. KMD 1838 5265963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 133
byt.z. byt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 8
LV 176
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 16.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.