k.ú.: 724068 - Hradiště nad Berounkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541001 - Hradiště NUTS5 CZ0326541001
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1630693
zahrada 34 31189
ovoc. sad 1 2239
travní p. 99 353508
lesní poz les s budovou 6 264
lesní poz 105 435301
vodní pl. nádrž přírodní 1 371
vodní pl. nádrž umělá 1 487
vodní pl. tok přirozený 6 26395
vodní pl. tok umělý 1 799
vodní pl. zamokřená pl. 1 399
zast. pl. 96 36842
ostat.pl. jiná plocha 97 129224
ostat.pl. manipulační pl. 2 201
ostat.pl. neplodná půda 48 103443
ostat.pl. ostat.komunikace 42 62804
ostat.pl. silnice 4 26294
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 662
Celkem KN 645 2841115
Par. DKM 645 2841115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 96
LV 124
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2005 Částečná DKM - KPÚ platná od 12.4.2002
DKM-KPÚ 03.04.2002 1:1000 12.04.2002 *) pouze extravilán
THM-V 1:2000 20.04.1981 26.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 04:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.