k.ú.: 724114 - Podmolí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594644 - Podmolí NUTS5 CZ0647594644
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 2316931
vinice 18 116214
zahrada 77 53682
travní p. 51 243332
lesní poz les(ne hospodář) 126 10211427
lesní poz 1 3000
vodní pl. nádrž přírodní 3 8429
vodní pl. nádrž umělá 6 3481
vodní pl. tok přirozený 22 287343
vodní pl. tok umělý 2 277
vodní pl. zamokřená pl. 1 3015
zast. pl. zbořeniště 6 910
zast. pl. 161 54444
ostat.pl. jiná plocha 68 134475
ostat.pl. manipulační pl. 25 54430
ostat.pl. neplodná půda 52 13586
ostat.pl. ostat.komunikace 141 273927
ostat.pl. pohřeb. 1 675
ostat.pl. silnice 5 46338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 891
ostat.pl. zeleň 4 996
Celkem KN 855 13827803
PK 190 1535634
GP 330 2540475
Celkem ZE 520 4076109
Par. DKM 3 62328
Par. KMD 501 9253878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 155
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 163
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 07:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.