k.ú.: 724122 - Podmyče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594652 - Podmyče NUTS5 CZ0647594652
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 4078686
zahrada 73 50473
travní p. 122 240533
lesní poz 136 767329
vodní pl. nádrž přírodní 10 21969
vodní pl. nádrž umělá 3 2950
vodní pl. tok přirozený 33 37174
vodní pl. zamokřená pl. 1 2256
zast. pl. společný dvůr 2 1059
zast. pl. zbořeniště 5 2223
zast. pl. 93 48778
ostat.pl. jiná plocha 51 51858
ostat.pl. manipulační pl. 11 34007
ostat.pl. neplodná půda 20 27248
ostat.pl. ostat.komunikace 132 168904
ostat.pl. pohřeb. 1 573
ostat.pl. silnice 5 89629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6523
ostat.pl. zeleň 13 24487
Celkem KN 1084 5656659
Par. DKM 1084 5656659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 28
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 91
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 127
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.11.2013 1:1000 19.12.2013 *) extravilán - JPÚ (upřesnění přídělů)
DKM 1:1000 22.12.2008 intravilán
ZMVM 1:2000 01.01.1985 19.12.2013 intravilán + část extravilánu
ZMVM 1:5000 01.01.1985 19.12.2013 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 04:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.