k.ú.: 724254 - Podolí u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583634 - Podolí NUTS5 CZ0643583634
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2454 4973997
zahrada 515 191321
ovoc. sad 35 49979
travní p. 123 25360
lesní poz 65 106690
vodní pl. nádrž umělá 1 4447
vodní pl. tok přirozený 100 27419
vodní pl. tok umělý 17 1644
vodní pl. zamokřená pl. 11 6344
zast. pl. společný dvůr 1 497
zast. pl. zbořeniště 9 2780
zast. pl. 672 172200
ostat.pl. dálnice 25 135864
ostat.pl. jiná plocha 186 100798
ostat.pl. manipulační pl. 43 28140
ostat.pl. neplodná půda 81 47988
ostat.pl. ostat.komunikace 408 143680
ostat.pl. pohřeb. 3 2800
ostat.pl. silnice 172 200926
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 25909
ostat.pl. zeleň 30 6270
Celkem KN 4965 6255053
Par. DKM 4965 6255053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 321
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 162
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 40
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
Celkem BUD 664
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 1038
spoluvlastník 1487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.2012
THM-G 1:2000 15.02.1973 10.01.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.