k.ú.: 724262 - Podolí nad Olšavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592501 - Podolí NUTS5 CZ0722592501
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1235 3229788
zahrada 284 164196
ovoc. sad 4 8169
travní p. 354 606292
lesní poz 166 965317
vodní pl. tok přirozený 39 55089
vodní pl. tok umělý 7 6083
vodní pl. zamokřená pl. 4 21725
zast. pl. 393 124511
ostat.pl. dráha 2 36349
ostat.pl. jiná plocha 227 106430
ostat.pl. manipulační pl. 55 32517
ostat.pl. neplodná půda 472 367781
ostat.pl. ostat.komunikace 149 205903
ostat.pl. silnice 19 67298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 341
ostat.pl. zeleň 30 9824
Celkem KN 3441 6007613
Par. DKM 1689 4075385
Par. KMD 1752 1932228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 281
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. výroba 6
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 374
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 679
spoluvlastník 963

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
DKM-KPÚ 1:1000 04.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.