k.ú.: 724319 - Podolí u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516864 - Podolí NUTS5 CZ0714516864
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1481401
zahrada 125 137785
ovoc. sad 1 16547
travní p. 35 157417
lesní poz 7 29651
vodní pl. rybník 1 1923
vodní pl. tok přirozený 15 12119
vodní pl. tok umělý 1 898
zast. pl. zbořeniště 3 387
zast. pl. 98 30893
ostat.pl. jiná plocha 14 42447
ostat.pl. manipulační pl. 14 3351
ostat.pl. neplodná půda 9 2400
ostat.pl. ostat.komunikace 71 92145
ostat.pl. pohřeb. 1 2072
ostat.pl. silnice 4 14252
ostat.pl. zeleň 54 136676
Celkem KN 577 2162364
Par. DKM 577 2162364
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 71
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 98
LV 139
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.10.2006 1:1000 01.11.2006 *)
DKM 1:1000 01.11.2005 měřeno (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.