k.ú.: 724327 - Podolí u Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 354 2896623
zahrada 266 118992
travní p. 98 313654
lesní poz 48 227468
vodní pl. nádrž přírodní 1 39
vodní pl. nádrž umělá 5 17332
vodní pl. tok přirozený 14 4918
zast. pl. společný dvůr 2 672
zast. pl. zbořeniště 5 2775
zast. pl. 175 54005
ostat.pl. jiná plocha 69 84150
ostat.pl. manipulační pl. 14 6820
ostat.pl. neplodná půda 45 34300
ostat.pl. ostat.komunikace 108 71113
ostat.pl. pohřeb. 4 1761
ostat.pl. silnice 98 90768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12088
ostat.pl. zeleň 4 586
Celkem KN 1314 3938064
Par. KMD 1314 3938064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 171
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 262
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.07.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 13.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1882 11.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.