k.ú.: 724351 - Olešná nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 562190 - Olešná NUTS5 CZ0314562190
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 2574902
zahrada 111 78593
travní p. 93 183545
lesní poz 62 1461560
vodní pl. nádrž přírodní 1 234
vodní pl. nádrž umělá 1 286257
vodní pl. rybník 12 69826
vodní pl. tok přirozený 32 117702
vodní pl. tok umělý 5 5290
vodní pl. zamokřená pl. 1 3341
zast. pl. společný dvůr 4 432
zast. pl. zbořeniště 4 909
zast. pl. 192 64539
ostat.pl. jiná plocha 132 139497
ostat.pl. manipulační pl. 9 7262
ostat.pl. neplodná půda 53 55432
ostat.pl. ostat.komunikace 100 112507
ostat.pl. silnice 9 35518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 46531
Celkem KN 1120 5243877
Par. DKM 423 3197239
Par. KMD 696 2046626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 9
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 41
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 48
LV 261
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.08.2021 1:1000 17.08.2021 *)
KMD 1:1000 28.11.2018
S-SK GS 1:2880 1824 17.08.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 18.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.