k.ú.: 724360 - Podolí I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549754 - Podolí I NUTS5 CZ0314549754
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 1986672
zahrada 258 194060
travní p. 138 495253
lesní poz 110 5262832
vodní pl. nádrž umělá 11 251244
vodní pl. rybník 2 5847
vodní pl. tok přirozený 7 50574
vodní pl. tok umělý 23 13159
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
zast. pl. společný dvůr 17 2599
zast. pl. zbořeniště 3 562
zast. pl. 370 117432
ostat.pl. jiná plocha 64 43322
ostat.pl. manipulační pl. 40 51640
ostat.pl. neplodná půda 16 33888
ostat.pl. ostat.komunikace 128 192121
ostat.pl. silnice 9 116503
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 154 148033
ostat.pl. zeleň 6 2703
Celkem KN 1567 8968456
Par. DKM 800 4812642
Par. KMD 767 4155814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če bydlení 35
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 363
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 446
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2018
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2016
KMD 1:1000 28.11.2016
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1828 28.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 28.05.2022 19:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.