k.ú.: 724483 - Obřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 562409
zahrada 27 12971
ovoc. sad 3 10981
travní p. 48 113475
lesní poz 4 19767
zast. pl. zbořeniště 7 1134
zast. pl. 28 16685
ostat.pl. jiná plocha 33 130005
ostat.pl. manipulační pl. 1 278
ostat.pl. neplodná půda 66 115838
ostat.pl. ostat.komunikace 26 27786
ostat.pl. silnice 7 16088
Celkem KN 362 1027417
Par. KMD 362 1027417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 49
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1824 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.