k.ú.: 724491 - Pnětluky u Podsedic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 646158
zahrada 43 36590
ovoc. sad 47 135208
travní p. 10 80140
lesní poz 5 21642
vodní pl. tok přirozený 7 1960
zast. pl. společný dvůr 3 182
zast. pl. zbořeniště 15 4104
zast. pl. 58 17039
ostat.pl. jiná plocha 15 5804
ostat.pl. manipulační pl. 6 1311
ostat.pl. neplodná půda 41 69690
ostat.pl. ostat.komunikace 22 15700
ostat.pl. silnice 1 1475
ostat.pl. zeleň 4 1069
Celkem KN 378 1038072
GP 18 228753
Celkem ZE 18 228753
Par. KMD 378 1038072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 57
LV 73
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.