k.ú.: 724505 - Podsedice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 993 4833843
zahrada 196 147634
ovoc. sad 21 64689
travní p. 37 39967
lesní poz 16 30154
vodní pl. nádrž přírodní 4 7792
vodní pl. nádrž umělá 4 15863
vodní pl. tok přirozený 81 40696
vodní pl. tok umělý 23 13710
vodní pl. zamokřená pl. 1 166
zast. pl. společný dvůr 9 8712
zast. pl. zbořeniště 23 6897
zast. pl. 249 101389
ostat.pl. dráha 10 32335
ostat.pl. jiná plocha 44 17906
ostat.pl. manipulační pl. 48 84579
ostat.pl. mez, stráň 1 420
ostat.pl. neplodná půda 83 61174
ostat.pl. ostat.komunikace 127 81173
ostat.pl. silnice 10 60884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18898
ostat.pl. zeleň 15 6401
Celkem KN 1997 5675282
PK 10 38561
Celkem ZE 10 38561
Par. KMD 1997 5675282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 155
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 241
byt.z. byt 12
obč.z. byt 16
Celkem JED 28
LV 441
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 12.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 14:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.