k.ú.: 724521 - Brada - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549100 - Brada-Rybníček NUTS5 CZ0522549100
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 624102
zahrada 85 73809
ovoc. sad 39 74271
travní p. 152 412142
lesní poz 43 646257
vodní pl. nádrž přírodní 2 658
vodní pl. tok přirozený 5 1546
vodní pl. tok umělý 4 561
vodní pl. zamokřená pl. 1 1112
zast. pl. zbořeniště 2 151
zast. pl. 124 35057
ostat.pl. jiná plocha 32 6534
ostat.pl. manipulační pl. 2 295
ostat.pl. neplodná půda 17 7706
ostat.pl. ostat.komunikace 85 41803
ostat.pl. pohřeb. 2 903
ostat.pl. silnice 9 3963
Celkem KN 700 1930870
Par. KMD 700 1930870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 122
LV 186
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 20:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.