k.ú.: 724530 - Dílce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549118 - Dílce NUTS5 CZ0522549118
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1298107
zahrada 49 48777
ovoc. sad 3 33328
travní p. 150 244077
lesní poz 14 46226
vodní pl. nádrž přírodní 4 1097
vodní pl. tok přirozený 67 28214
vodní pl. zamokřená pl. 4 1502
zast. pl. společný dvůr 1 17
zast. pl. zbořeniště 2 741
zast. pl. 45 22919
ostat.pl. dráha 2 8114
ostat.pl. jiná plocha 33 44605
ostat.pl. manipulační pl. 14 16760
ostat.pl. neplodná půda 15 8755
ostat.pl. ostat.komunikace 64 58723
ostat.pl. silnice 2 8529
ostat.pl. zeleň 1 749
Celkem KN 658 1871240
Par. KMD 658 1871240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 42
LV 86
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2011
S-SK GS 1:2880 1842 14.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.