k.ú.: 724556 - Podůlší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573345 - Podůlší NUTS5 CZ0522573345
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 945190
zahrada 112 76665
ovoc. sad 15 19391
travní p. 133 144311
lesní poz 7 11947
vodní pl. tok přirozený 32 10013
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 3 248
zast. pl. 133 45920
ostat.pl. dráha 4 12209
ostat.pl. jiná plocha 36 16863
ostat.pl. manipulační pl. 7 14973
ostat.pl. neplodná půda 14 5450
ostat.pl. ostat.komunikace 50 46072
ostat.pl. silnice 3 23645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1919
ostat.pl. zeleň 9 5399
Celkem KN 769 1380235
Par. KMD 769 1380235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 169
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 03.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.