k.ú.: 724572 - Kbelnice u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549169 - Kbelnice NUTS5 CZ0522549169
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1208743
zahrada 101 56584
ovoc. sad 17 92944
travní p. 142 343012
vodní pl. nádrž umělá 1 325
vodní pl. tok přirozený 27 20752
vodní pl. tok umělý 23 3237
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 2 542
zast. pl. 118 44088
ostat.pl. jiná plocha 45 23304
ostat.pl. manipulační pl. 4 1515
ostat.pl. ostat.komunikace 49 29594
ostat.pl. silnice 13 44977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1316
ostat.pl. zeleň 2 2926
Celkem KN 750 1874286
Par. DKM 1 24
Par. KMD 749 1874262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 219
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2011
S-SK GS 1:2880 1842 21.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 06:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.