k.ú.: 724637 - Podvihov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 1575046
zahrada 203 101795
travní p. 432 822380
lesní poz les s budovou 13 527
lesní poz 280 3984045
vodní pl. nádrž umělá 3 4218
vodní pl. tok přirozený 14 11869
vodní pl. tok umělý 5 849
vodní pl. zamokřená pl. 1 435
zast. pl. zbořeniště 4 301
zast. pl. 334 86276
ostat.pl. jiná plocha 126 56348
ostat.pl. manipulační pl. 20 9735
ostat.pl. neplodná půda 27 14903
ostat.pl. ostat.komunikace 124 109053
ostat.pl. pohřeb. 1 1923
ostat.pl. silnice 8 60097
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3195
Celkem KN 2056 6842995
Par. KMD 2056 6842995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 324
byt.z. byt 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 10
LV 419
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2017
KM-D 1:2000 31.01.2001 26.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.