k.ú.: 724670 - Pohledy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578550 - Pohledy NUTS5 CZ0533578550
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 2522647
zahrada 120 75420
ovoc. sad 9 35680
travní p. mez, stráň 1 664
travní p. 216 743170
lesní poz 273 2363675
zast. pl. zbořeniště 5 777
zast. pl. 54 23665
ostat.pl. jiná plocha 36 29693
ostat.pl. manipulační pl. 24 15930
ostat.pl. neplodná půda 52 56446
ostat.pl. ostat.komunikace 116 112060
ostat.pl. silnice 5 34615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1647
Celkem KN 1155 6016089
Par. KMD 1155 6016089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 96
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.