k.ú.: 724696 - Horní Hrachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560529 - Dolní Hrachovice NUTS5 CZ0317560529
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 1257016
zahrada 72 57763
travní p. 314 1199977
lesní poz 140 310714
vodní pl. nádrž přírodní 2 2836
vodní pl. nádrž umělá 1 1947
vodní pl. rybník 1 2744
vodní pl. tok přirozený 10 14323
vodní pl. tok umělý 15 4498
vodní pl. zamokřená pl. 6 3631
zast. pl. zbořeniště 3 2079
zast. pl. 62 35099
ostat.pl. jiná plocha 33 26471
ostat.pl. manipulační pl. 21 30810
ostat.pl. neplodná půda 103 40814
ostat.pl. ostat.komunikace 83 42814
ostat.pl. silnice 69 50508
ostat.pl. zeleň 9 19490
Celkem KN 1217 3103534
Par. KMD 1217 3103534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 58
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 126
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.10.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 06.10.2016
S-SK GS 1:2880 1830 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.