k.ú.: 724726 - Mostek u Ratibořských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560529 - Dolní Hrachovice NUTS5 CZ0317560529
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 437444
zahrada 42 37731
ovoc. sad 1 6362
travní p. 165 619151
lesní poz 69 166439
vodní pl. nádrž přírodní 2 4325
vodní pl. nádrž umělá 3 1336
vodní pl. tok umělý 1 468
vodní pl. zamokřená pl. 5 1659
zast. pl. zbořeniště 1 289
zast. pl. 24 15399
ostat.pl. jiná plocha 4 4280
ostat.pl. manipulační pl. 4 6359
ostat.pl. neplodná půda 55 19424
ostat.pl. ostat.komunikace 24 25339
ostat.pl. silnice 10 3572
ostat.pl. zeleň 16 27148
Celkem KN 540 1376725
Par. KMD 540 1376725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 22
LV 53
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2016
KM-D 1:2000 19.05.2000 30.03.2016
S-SK GS 1:2880 1830 19.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.