k.ú.: 724734 - Pohnání - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552852 - Pohnání NUTS5 CZ0317552852
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1314748
zahrada 76 72767
travní p. 157 863422
lesní poz 142 1083916
vodní pl. nádrž umělá 9 12875
vodní pl. zamokřená pl. 5 7968
zast. pl. společný dvůr 1 339
zast. pl. zbořeniště 1 210
zast. pl. 59 25164
ostat.pl. jiná plocha 25 11518
ostat.pl. manipulační pl. 3 2038
ostat.pl. neplodná půda 106 83897
ostat.pl. ostat.komunikace 30 55822
ostat.pl. pohřeb. 1 8308
ostat.pl. silnice 18 23255
ostat.pl. zeleň 4 8623
Celkem KN 806 3574870
Par. KMD 806 3574870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 52
LV 114
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
KM-D 1:2000 20.06.2001 29.08.2016
KM-D 1:2880 20.06.2001 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1830 20.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.