k.ú.: 724742 - Nová Ves u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578347 - Litomyšl NUTS5 CZ0533578347
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1983320
zahrada 80 46258
ovoc. sad 9 214809
travní p. 61 138445
lesní poz 6 126224
zast. pl. zbořeniště 4 338
zast. pl. 102 28523
ostat.pl. jiná plocha 26 11428
ostat.pl. manipulační pl. 65 149105
ostat.pl. neplodná půda 2 2301
ostat.pl. ostat.komunikace 66 157985
ostat.pl. silnice 4 34685
Celkem KN 686 2893421
Par. KMD 686 2893421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 102
LV 154
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
KM-D 1:2880 11.05.2001 21.06.2016
S-SK GS 1:2880 1824 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.