k.ú.: 724807 - Pohoří na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545694 - Pohorská Ves NUTS5 CZ0312545694
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 90
travní p. 92 3705092
lesní poz 38 22029462
vodní pl. nádrž umělá 1 37783
vodní pl. rybník 1 63142
vodní pl. tok přirozený 17 32698
vodní pl. zamokřená pl. 14 33902
zast. pl. 15 5922
ostat.pl. jiná plocha 26 23851
ostat.pl. manipulační pl. 18 29633
ostat.pl. neplodná půda 48 169556
ostat.pl. ostat.komunikace 48 147754
ostat.pl. pohřeb. 1 2057
ostat.pl. silnice 8 46453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 22575
Celkem KN 332 26349970
Par. KMD 332 26349970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 15
LV 23
spoluvlastník 28

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1827 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.05.2022 14:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.