k.ú.: 724815 - Pohoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 4152528
zahrada 169 163068
travní p. 84 360074
lesní poz 150 5832798
vodní pl. tok umělý 1 1731
zast. pl. společný dvůr 2 459
zast. pl. zbořeniště 1 803
zast. pl. 135 49290
ostat.pl. dráha 1 11926
ostat.pl. jiná plocha 32 13120
ostat.pl. manipulační pl. 8 23530
ostat.pl. neplodná půda 2 7217
ostat.pl. ostat.komunikace 63 89941
ostat.pl. pohřeb. 1 1152
ostat.pl. silnice 2 60368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9704
Celkem KN 872 10777709
Par. DKM 872 10777709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 135
LV 171
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.1995 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 20.02.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 17:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.