k.ú.: 724823 - Maškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565393 - Ploskovice NUTS5 CZ0423565393
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 1221609
zahrada 47 28220
ovoc. sad 15 283733
travní p. 8 19033
vodní pl. zamokřená pl. 2 9093
zast. pl. zbořeniště 5 756
zast. pl. 32 14525
ostat.pl. jiná plocha 7 1401
ostat.pl. manipulační pl. 3 980
ostat.pl. neplodná půda 1 262
ostat.pl. ostat.komunikace 17 18330
ostat.pl. silnice 3 9075
ostat.pl. zeleň 4 2844
Celkem KN 202 1609861
Par. KMD 202 1609861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 56
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2010
S-SK GS 1:2880 1843 20.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.